Yến Mạch Trái Cây Hạnh Nhân – Hạt Chia (600gr)

$265,000.00

Ngũ cốc Yến mạch trái cây Hạnh Nhân – Hạt chia túi 600gr.

Granola với thành phần ngũ cốc yến mạch trái cây đặc biệt có thêm hạnh nhân và hạt chia thêm bùi cùng táo.